Πρόταση Ασφάλισης

Στοιχεία αυτοκινήτου

Αρ. Κυκλοφορίας:
Χρήση:
Ίπποι:
Κυβικά:
Τύπος:
Μοντέλο:
Ημ. 1ης αδείας:

Στοιχεία πελάτη

Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
ΤΚ: Περιοχή:
Τηλέφωνο:
Κινητό:
Ημ. Γέννησης:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
E-mail:

Απαραίτητες καλύψεις

Αστική ευθύνη
Ολική κλοπή
Μερική κλοπή
Ιδίες ζημιές